Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Student-lid voor de Commissie ICT in Onderwijs RU

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit

klok Deeltijd 06 december 2021


Inmiddels heb je ervaren welke elementen goed en welke elementen wat minder goed werken bij het onderwijs op afstand. Er is altijd ruimte voor verbetering op dit vlak. De ICT in onderwijs (ICTiO)-commissie van de rechtenfaculteit is daarom op zoek naar een nieuw student-lid. De ICTiO-commissie adviseert het faculteitsbestuur over digitaal onderwijs en digitale leermiddelen. Vorig jaar heeft de commissie bijvoorbeeld een Course Design ontworpen op basis waarvan docenten hun Brightspace-pagina op een meer geüniformeerde manier kunnen inrichten. De huidige leden van de commissie zijn docenten van de rechtenfaculteit en het hoofd van Studenten- en Onderwijszaken. Daarnaast hebben wij één student-lid. Daar willen we nu graag een tweede student-lid aan toevoegen.

Het student-lid geeft input vanuit het oogpunt van de student. Daarnaast kan hij/zij ook zelf met voorstellen komen voor hoe we digitale leermiddelen en digitaal onderwijs nog beter kunnen uitrollen. De commissie komt zo’n 2 à 3 keer per semester bijeen voor een vergadering van 1 à 1,5 uur. Wij zoeken een student-lid met een groot netwerk onder de studenten, zodat hij/zij goed weet wat er speelt. Onze voorkeur gaat uit naar een student in het B2-jaar, maar studenten in andere jaarlagen worden ook zeker aangemoedigd om te solliciteren. Als je interesse hebt in deze functie, stuur dan vóór 3 januari een mail naar Lize Glas (lize.glas@ru.nl). Voeg hier een korte motivering (zo’n 250 woorden) aan toe waarin je je affiniteit met het onderwerp schetst.

caret-up