Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Bestuur


Het bestuur heeft de dagelijkse leiding binnen de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het 97e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. L.C. Schut (Laurens), voorzitter
  • Dhr. L. Smits (Loek), secretaris
  • Dhr. N.W.L. Berning (Niels), penningmeester
  • Mej. M. van Heukelum (Marieke), bestuurslid externe betrekkingen
  • Dhr. R.J. Brouwer (Raúl), bestuurslid interne betrekkingen