Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen

Gedragscode

Het is van belang dat ieder lid zich veilig voelt binnen de vereniging en het welzijn van ieder lid, als een lid in aanraking komt met de vereniging, in acht wordt genomen. De JFV Nijmegen zal het nodige doen om het veilige gevoel en het welzijn van de leden te waarborgen binnen de vereniging. Allereerst is het van belang dat leden niet afwijken van de gedragscode om ervoor te zorgen dat eenieder zich thuis voelt bij onze vereniging. Ten tweede is het doel om een open gesprekscultuur te creëren. Met een open gesprekscultuur wordt bedoeld dat sprake is van een sfeer waarin ten tijde van gesprekken eenieder alles durft te bespreken en te vragen. De JFV Nijmegen verwacht dat leden elkaar aanmoedigen tot gedrag in lijn met de gedragscode en verwacht daarin een actieve houding van haar leden.


De Gedragscode is hier te vinden: de gedragscode